Header Image

Diensten

JOUW VRAAGSTUK

Voelt jouw klant zich écht gezien, gehoord en serieus genomen?


• 
Wil jij je klanten merkbaar betere service bieden?
  Zoek je naar manieren om jouw klant écht centraal te stellen?
  Zou je willen leren van klantvragen en -feedback om daarmee een structureel verbeterproces in gang te zetten?
  Zoek je naar een inrichting van je customer service afdeling die past bij je klant, organisatie, merk en ambitie?
  Hoop je de sleutel te vinden tot waardevol klantcontact én lagere kosten?
  Vraag je je af hoe je de klant meer zichtbaar kunt maken in je organisatie en diens belang kunt verankeren?
  Wens je daarbij dat mensen leren de klant in het hart te sluiten?

Dan kan ik je helpen. Met een visie, een structuur én een concrete aanpak. Zodat jouw organisatie beter gaat zorgen voor haar klanten en daarmee waarde(n)voller wordt en blijft.

CONTACT

 


MIJN ROL

Ik help organisaties beter voor hun klanten te zorgen

Ik prikkel en help organisaties de transitie te maken naar échte klantgerichtheid. Ik breng mensen en organisaties op strategisch én operationeel niveau in beweging om meer te betekenen voor klanten. Dat doe ik in de rol van:

  Strategisch sparring partner
  Adviseur
  Spreker
  Interim-manager
  Projectleider of
  (Verander)coach.

En altijd met de klant in het hart.

OVER MAAIKE

 


HET RESULTAAT

Klant in het hart

Als de klant écht centraal staat, dan moet je dat in een organisatie kunnen zien en voelen. Ik kan ervoor zorgen dat:

•  Mensen en organisaties zich bewust worden van hun impact op de klant
•  De visie op klantbeleving en klantcontact helder wordt en deze wordt verwoord in een meerjarenplan: ambitie, scope en route
•  De klant zichtbaarder wordt in de organisatie
•  Er met behulp van een prikkelende presentatie een kritische spiegel wordt voorgehouden of de klant écht centraal staat
•  Er een plan en actie komt voor een logische inrichting van het klantcontact langs de dimensies: mensen, processen en kanalen
•  De customer service afdeling beter en doelmatiger gaat samenwerken en de stem van de klant indringender laat horen in de rest van de organisatie
  Er een (pilot) setting komt die aantoonbaar de NPS laat stijgen
•  De customer service afdeling tijdelijk wordt gerund bij afwezigheid of in een overgangsfase
•  Er een analyse, plan en actie komt voor het laten dalen van het aantal klantcontacten, liefst gepaard met investeringen in het self service domein
•  Klanten beter gehoord worden door het inrichten van een feedbackloop, die het meten, interpreteren en vooral ‘actionable’ maken van klantreacties mogelijk maakt

CONTACT
Top