Header Image

Visie

SPRAKELOOS  écht verrast zijn

Je klantbediening en klantenservice moeten zó goed zijn, dat de klant er écht door verrast en sprakeloos van is. Daarom help ik organisaties om hun dienstverlening naar een wezenlijk hoger niveau te tillen. Zodanig, dat de (eind)klant deze als zinvol en waardevol ervaart.

Ik confronteer, prikkel en daag organisaties uit om beter voor hun klanten te zorgen. 

 


SPRAKELOOS  van praten naar doen

Over de klant en de klant centraal stellen wordt veel gesproken, maar het ontbreekt vaak aan concrete daden.
Sprakeloos betekent daarom ook: er minder over praten en meer doen.

Ik help organisaties de vertaalslag te maken naar het concrete handelen.

 


SPRAKELOOS  écht luisteren naar je klant

Tot slot mogen organisaties in plaats van praten over klanten, meer luisteren naar klanten.
Sprakeloos zijn is dan: zelf je mond houden en gaan luisteren naar de klant, de klant écht ontmoeten en leren van wat hij je te zeggen heeft.

Ik laat organisaties zien hoe ze een échte stap naar de klant kunnen maken en kunnen leren van wat hij te zeggen heeft.

 


 

DIENSTEN       CONTACT

Top