interview

INTERVIEW in CustomerFirst

De klant in het hart in CustomerFirst! Mijn verhaal is verschenen in deze vaktitel over klantcontact en customer servicemanagement. Bondiger kan ik het inderdaad niet samenvatten: de klant bepaalt of jouw organisatie mag voortbestaan. Trots op dit interview en het bijbehorende gesprek met François Kroes dat zo leuk en rijk was. De kern van de zaak, dat is dus altijd de klant. Dus zie die kla...
Lees meer

Interview in MEETINGS magazine

Naar aanleiding van het verschijnen van mijn boek Kern van de Zaak, ben ik geïnterviewd door MEETINGS magazine. Wat een warme belangstelling en wat leuk om over mijn visie en passie te vertellen! Inmiddels is het interview verschenen. Het gaat over mijn visie op waarde(n)vol zijn en blijven. Het vertelt hoe mijn filosofie en model - True-Value-Connection - tot stand zijn gekomen. Het licht ...
Lees meer
Top